Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

XX OKRĘGOWY TURNIEJ WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ

Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile organizują

 
„XX OKRĘGOWY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ I WĘDKARSKIEJ"

POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY PILSKIEGO

 

Prawo uczestnictwa w turnieju mają drużyny reprezentujące koła, kluby i sekcje młodzieżowe w składzie trzy osobowym w dwóch kategoriach wiekowych:

 • do 13 lat (urodzeni do 2007 r. włącznie)
 • 14 do 16 lat. (urodzeni od 2004 do 2006 r. włącznie)

 

Turniej odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile ul. Sikorskiego 18A (internat)  o godz. 10:00.

 

Zgłoszenia imienne do dnia 16 marca 2020 roku, należy kierować na adres:

 

Okręg Nadnotecki PZW w Pile ul. Śniadeckich 136/4

lub

pocztą elektroniczną onpzw@o2.pl

 

(w zgłoszeniu należy podać rok urodzenia uczestnika i nazwisko opiekuna)

 

Koszt przejazdu pokrywa macierzyste Koło.

 

REGULAMIN TURNIEJU

 • konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony systemem testowym - odpowiedź pozytywna to jeden punkt.
 • rzut kulą zanętową - punktacja: 5,4,3,2,1 pkt.
 • punktacja: drużynowa i indywidualna,
 • uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie legitymację szkolną.

Rada ds. młodzieży ON PZW Piła

 

 

Zakres wiedzy obowiązującej na Turnieju Ekologiczno-Wędkarskim

 1. Pytania testowe są dostępne na stronie internetowej ZG PZW - „Młodzież PZW" - zakładka „Pytania do testu ekologiczno-wędkarskiego Olimpiad Wędkarskich PZW".
 2. Literatura:
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb,
 • Statut PZW,
 • Wiedza ekologiczna z zakresu podstawy programowej szkół podstawowych i gimnazjum.

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW TURNIEJU EKOLOGICZNO-WĘDKARSKIEGO
OKRĘGU NADNOTECKIEGO PZW W PILE

 1. Podstawą klasyfikacji uczestnika turnieju są punkty uzyskane za prawidłową odpowiedź oraz za celność rzutu kulą zanętową.
  Testy
  : uczestnik otrzymuje jeden punkt za każdą pozytywną odpowiedź.
  Rzut kulą zanętową z odległości: 4, 8, 12 m - punktacja zależna od celności rzutu: 5, 4, 3, 2, 1 pkt.
    
 2. Miejsce „ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego uczestnika. Uczestnikowi następnemu po grupie uczestników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go uczestników. Powyższa zasada dotyczy także numerowanie miejsca drużyny.

 3. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
  Wyniki klasyfikacji indywidualnej ustala się na podstawie punktów uzyskanych przez uczestników. Większa ilość punktów decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej ilości punktów, o kolejności decyduje większa suma punktów uzyskanych w konkurencji ekologicznej, a następnie większa suma punktów uzyskanych w konkurencji wędkarskiej, a jeżeli i ona jest równa - większa suma punktów uzyskanych w konkurencji rzutowej. Przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex aequo.

 4. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA.
  Wyniki klasyfikacji drużynowej w turnieju, ustala się dodając numery miejsc uczestników drużyny, które zajęli w turnieju. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu drużyny. Przy równej sumie miejsc decyduje większa suma punktów uczestników drużyny w konkurencji ekologicznej, a następnie większa suma punktów uczestników w konkurencji wędkarskiej, a jeżeli i ona jest równa - większa suma punktów uzyskanych w konkurencji rzutowej. Przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex aequo.
Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia