Okręg Nadnotecki PZW w Pile
http://www.pila.pzw.org.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu na najaktywniejsze koło w pracy z młodzieżą w 2018 r.

Aktualności | 2018-12-16 | Publikujący: Okręg Nadnotecki PZW w Pile

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Górny

Członkowie: Zenon Schulz, Wojciech Turowski, Józef Jeziorski

 

dokonała oceny pracy kół PZW z młodzieżą w 2018 roku na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Zarządy Kół.

 

Wpłynęło 5 sprawozdań z następujących kół: „Gwda” Piła, Szamocin, Wyrzysk, Piła Podlasie i Kaczory.

 

Po dokonaniu punktacji poszczególnych zadań wyszczególnionych w „Regulaminie Konkursu”, Komisja w ww. składzie ustaliła kolejność zajętych miejsc:

 

1 miejsce - Koło PZW Piła „Podlasie” - 758 pkt.

 

2 miejsce - Koło PZW Wyrzysk - 600 pkt.

 

3 miejsce - Koło PZW Kaczory - 593 pkt.

 

4 miejsce - Koło PZW Szamocin - 565 pkt.

 

5 miejsce - Koło PZW „Gwda” Piła - 384 pkt.

 

 

GRATULUJEMY!