Okręg Nadnotecki PZW w Pile
http://www.pila.pzw.org.pl

Komunikaty

Terminarz zawodów i imprez wędkarskich Koła PZW Kaczory w 2019 r.

Komunikaty | 2019-01-06 | Publikujący: Koło KACZORY

 

Od nowego roku członkowie Koła PZW Kaczory  zakupu znaczków mogą  dokonywać u nowej  skarbnik  kol. Ireny Biedroń zam. Kaczory ul. Górna 3. tel. 665 557 865. Na posiedzeniu Zarządu przyjęto opracowany przez sekretarza koła  terminarz zawodów dla młodzieży i  członków koła. Poza zawodami zaplanowano wiele innych imprez  sportowych  i integracyjnych.  Zapraszamy  do zapoznania się z  załącznikiem „Terminarz”. Ustalono również wstępny termin walnego  zebrania sprawozadawczego na 24 lutego godz. 13.00 w GOK Kaczory. O szczegółach zebrania członków koła poinformujemy na początku lutego. 

Sekretarz  Koła  PZW  Kaczory  Andrzej  Rybiński