Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW "Gwda" Piła za 2018 rok

Aktualności | 2019-01-12 | Publikujący: Koło GWDA Piła

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW Gwda Piła za 2018 rok

W dniu 7 stycznia 2019 roku w siedzibie Okręgu Nadnoteckiego PZW odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „Gwda" Piła za rok 2018.
W zebraniu uczestniczyło 22 członków naszego koła.


Po ukonstytuowaniu się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, zwanego dalej WZS, Prezes Koła PZW "Gwda" Piła kol. Artur Budner otworzył obrady WZS i przywitał uczestników zebrania oraz przybyłych gości.

W następnej części WZS Prezes Koła zaproponował aby na Przewodniczącego WZS wybrać kol. Andrzeja Górnego a na sekretarza WZS kol. Artura Bąka. Wobec braku innych kandydatur w głosowaniu jawnym wybrano w/w osoby.


Prowadzenie WZS przejął nowy Przewodniczący, który przedstawił porządek obrad i regulamin obrad WZS. Porządek obrad i regulamin obrad został jednogłośnie przyjęty.


W kolejnej części zebrania wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym:

- Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie: kol. Jan Pysiewicz - przewodniczący, kol. Stefan Pirch - sekretarz.

- Komisję Uchwał i Wniosków: kol. Włodzimierz Kurek - przewodniczący, kol. Andrzej Maziuk - sekretarz.


Następnie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający o ilości osób uprawnionych do głosowania, ilości obecnych oraz o prawomocności uchwał podejmowanych na zebraniu.


W następnej części zebrania złożone zostały sprawozdania z działalności Koła za 2018 r. tj.:


- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW „Gwda" w Pile przedstawił Prezes Koła kol. Artur Budner.
- Sprawozdanie z działalności sportowej Zarządu Koła PZW „Gwda" w Pile przedstawił Wiceprezes Koła kol. Zenon Adamczyk.
- Sprawozdanie z działalności Szkółki Wędkarskiej omówił Wiceprezes Koła kol. Andrzej Górny.
- Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW „Gwda" w Pile przedstawił Skarbnik Koła kol. Andrzej Maziuk.
- Sprawozdanie Rzecznika dyscyplinarnego Koła PZW „Gwda" w Pile omówił kol. Włodzimierz Kurek.
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW „Gwda" w Pile omówił kol. Ryszard Kubiak.


W kolejnym punkcie zebrania dokonano podsumowania wyników Grand Prix Koła za rok 2018. Pierwszych 6 seniorów i juniorów otrzymało okolicznościowe puchary i dyplomy.


Następnie wręczono członkom Koła odznaczenia związkowe. Z ramienia kol. Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile wręczał oznaczenia kol. Andrzej Górny - Wiceprezes ds. młodzieży ON PZW w Pile, z ramienia Koła kol. Artur Budner - Prezes Koła. Kol. Zenon Adamczyk otrzymał „Złotą odznakę z wieńcami PZW". Z kolei kol. Czesław Pazdej i kol. Kazimierz Perski otrzymali „Medal za zasługi dla Okręgu Nadnoteckiego".


Następnie wręczono nagrodę w postaci pucharu i dyplomu dla Członka Koła uczestniczącego w zawodach Okręgowych. Za reprezentowanie Koła w zawodach spinningowych na szczeblu Okręgu Nadnoteckiego PZW i zajęcie punktowanego 6 miejsca w klasyfikacji Grand Prix 2018 uhonorowano kol. Stefana Pircha. Wręczono również podziękowania dla sponsorów Koła w 2018 r. tj. P.H. BAFRA w Pile i Dyrekcji Carrefour Piła.


W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu Koła przez kol. Mieczysława Ułanowskiego, dokonano wyboru uzupełniającego składu Zarządu. W wyniku głosowania na Członka Zarządu Koła wybrany został kol. Kazimierz Perski.


W kolejnej części nastąpiło wystąpienie gości. Z ramienia Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile głos zabrał kol. Andrzej Górny - Wiceprezes ds. młodzieży ON PZW w Pile oraz kol. Józef Jeziorski - Biuro Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.


Następnie Przewodniczący WZS otworzył dyskusję nad sprawozdaniami i odbyło się głosowanie nad sprawozdaniami. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła WZS uchwały podjęte we wcześniejszych głosowaniach oraz wnioski zgłoszone w trakcie WZS.


W punkcie zebrania „Sprawy organizacyjne" dyskutowano na sprawą obchodów uroczystości 40-Lecia Koła PZW „Gwda" Piła.


Następnie Przewodniczący WZS stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Kalendarz imprez

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia