Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów

Komunikaty | 2019-04-12 | Publikujący: Okręg Nadnotecki PZW w Pile

 Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ON PZW w Pile zawiadamia, że w dniach: 11.05.  i  18.05.2019 r., odbędą się:

 

  S p i n n i n g o w e  M i s t r z o s t w a   O k r ę g u   S e n i o r ó w

 

Miejsce zawodów:  rzeka  Gwda  i zbiorni Koszyce I.

Koszty uczestnictwa wynosi 50,00 zł od osoby, które należy wpłacić na konto ON PZW Piła 

Bank Pocztowy   S.A O/ Piła  05 1320 1351  2213  0615  2000  0004  do dnia 30.04.2019 r.

 wraz ze zgłoszeniem imiennym -    tel.  602 453 773    lub     jozefjeziorski@wp.pl

Zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

 

Program     zawodów

11.05 sobota I tura i 18.05 sobota II tura

 

        6:00     -      zbiórka, sprawdzenie listy startowe

       6:30     -    13:30                 ZAWODY  

      13:30    -    13:45        zdanie kart startowych sędziom kontrolnym

      13:45    -    15:00        posiłek, praca komisji, ogłoszenie wyników

 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w materiałach i zdjęciach z zawodów.

 

Uwaga

1. Organizator zastrzega prawo dokonania zmian w programie minutowym zawodów.

2. Współorganizatorem zawodów jest koło PZW „Gwda” Piła.

3. Dojazd własnym środkiem lokomocji.

4. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez koła, kluby, lub indywidualni, którzy w określonym terminie dokonają opłaty startowej wraz ze zgłoszeniem.

5. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” = ŻYWA  RYBA =.

6. Warunki dotyczące brodzenia zostaną podane w czasie odprawy technicznej.

7. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do czasowego przechowywania ryb.

 

Granice sektora I i II tury  

      Lewy i prawy brzeg rzek Gwdy centrum m. Piły: 

        (Zbiórka - plac poniżej kładki dla pieszych – od strony   Szkoły Policji.)

     - lewy brzeg  -  od nieprzekopanego  do ostatniego mostu kolejowego z wyłączeniem   odcinka nieprzekopanego i podkowy,

     - prawy brzeg  - od budynku byłego Nadleśnictwa do ostatniego mostu kolejowego.

 

 

Organizatorzy

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia